Değerler

Değerler

Pros' Estetik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

  • Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı Duymak,
  • Bilimsel Esasları Temel Almak,
  • Hasta Tedavilerinde Yüksek Kalite Standardını yakalamak,
  • Tüm Aktivitelerinde Hesap Verebilir ve Şeffaf Olmak,
  • Katılımcı, Hoşgörülü, Yenilikçi Bir Yönetim Anlayışı İçerisinde Olmak,
  • İnsan Odaklı Hizmet Anlayışına Sahip Olmak,
  • Çevreye Duyarlı Olmak,
  • Etik ve Hukuki Kurallara Uymak,